Děti a mládež

Děti a mládež

Předškolní děti rády využívají hernu, kde mohou být spolu se svými rodiči anebo zůstat pod dohledem hlídající osoby.


Školní mládež má vlastní klubovnu, ve které během bohoslužby probíhá program.