O nás

O nás

Společně s ostatními křesťanskými sbory vyznáváme:

Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného...


Slovo života Olomouc je součástí registrované církve Slovo života v České republice. Sbory Slovo života začaly vznikat počátkem 90. let jako výsledek práce švédských misionářů. Na svých nedělních bohoslužbách přináší poselství srozumitelné pro moderního člověka. Svými projekty sbor také aktivně zasahuje do dalších oblastí života společnosti.