Program - červen 2017

Program - červen 2017

Slovo na osobní téma mají:

Bohoslužby každou neděli od 16:00.


Dlouho očekávaný kultovní výstup na Kosíř se uskuteční v  sobotu 10.6. Sraz všech horolezkyň a  horolezčat je v  10:00 v  Čechách (na Moravě) pod Kosířem. Vzít si můžete cokoliv, ale musíte si vzít špekáček. Tak.

A v  sobotu 17.6. budeme hostit biblického učitele z USA Glenna Cottona. Vyučování začnou v  10:00 a  ve  13:00. Glenn bude sloužit i  na nedělní bohoslužbě 18.6. v  16:00.