Program - léto 2019

Program - léto 2019

V červenci a srpnu každou neděli v 16 hod shromáždění s četbou a výkladem biblického textu.